Privacybeleid

Inhoud

Inleiding

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bewaren

Automatisch gegenereerde informatie

Gegevens verstrekken aan derden

Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wijzigingen Privacy Verklaring

 

Inleiding

Per 25 mei 2018 gaat er een nieuwe wet van kracht: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) maakt dan plaats voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen van gegevens is voor ons altijd cruciaal geweest om jou zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij je carrièrestappen. Vanzelfsprekend gaan we er dan ook zorgvuldig mee om. Voor ons gaat er daarom weinig veranderen, toch willen we dat jij een goed beeld hebt van hoe wij als organisatie met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we een Privacy Verklaring opgesteld.

 

Eerst even in het kort wie we zijn. 4IT Professionals is een handelsnaam van 4IT Professionals BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Zwolle en Arnhem

Wij koppelen geen producten aan producten, maar mensen aan mensen. Weten wie je bent, is daarbij essentieel. In dit document geven wij duidelijk aan welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beveiligen.

 

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen. Mocht je na het lezen van dit document vragen of opmerkingen hebben, dan kun je via privacy@4itprofessionals.nl in contact komen met onze Functionaris Gegevensverzameling. Heb je privacy gerelateerde klachten over onze dienstverlening dan vragen wij je ook dit emailadres te gebruiken. Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming zal deze zorgvuldig afhandelen en zo nodig met jou in contact treden.

 

 

 

Verwerkingsdoeleinden

Om talenten en werkgevers aan elkaar te kunnen koppelen en aanverwante diensten te kunnen leveren, verzamelen, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens. Ons doel is daarmee arbeidsbemiddeling en alles wat ermee te maken heeft. Van het op de hoogte houden van relevante vacatures tot het begeleiden van een sollicitatieprocedure. Ons streven is om op een kwalitatief sterke manier alle processen die te maken hebben met arbeidsbemiddeling zo goed mogelijk te faciliteren, daarbij rekening houdend met de wensen van zowel kandidaat  als klant en een focus op een optimaal eindresultaat.

 

Rechtsgrond

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel bij jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Je hebt uiteraard het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

 

Persoonsgegevens

Als je in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. We stellen een persoonlijk profiel op, hiervoor zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk. Op deze manier kunnen we jouw gegevens verwerken om onze verwerkingsdoeleinden te realiseren, jouw gegevens beheren en contact met je opnemen wanneer nodig. Wij doen alle moeite om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan nooit volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

 

Gegevens die we verwerken hebben betrekking op de op de match met mogelijk passende vacatures (zoals bijvoorbeeld jouw cv en andere relevante informatie en correspondentie met ons omtrent vacatures of sollicitatieprocessen). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij onze klanten en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

 

Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de sollicitatieprocedure(s) af te ronden. Wanneer wij verwachten in de toekomst mogelijk andere interessante vacatures aan te kunnen bieden, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij slaan jouw gegevens op in onze database. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze omgeving.

 

 

 

Automatisch gegenereerde informatie

Wij maken gebruik van verschillende technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te optimaliseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pixel tracking, cookies en andere technieken. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen.

 

Pixel tracking zorgt ervoor dat wij kunnen monitoren hoe iemand op onze websites terecht is gekomen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw harde schijf. Door hier gebruik van te maken hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Bij het gebruik van andere technieken kun je bijvoorbeeld denken aan de diensten van Indeed of Google Analytics. Hiermee analyseren we het gebruik van onze websites.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Wanneer het noodzakelijk is om jou goed van dienst te zijn, kunnen wij jouw gegevens aan derde partijen verstrekken. Wanneer jij bijvoorbeeld via een van onze websites een gerichte sollicitatie plaatst zullen wij jouw gegevens met de desbetreffende klant delen. Al onze klanten moeten zich (net als alle andere bedrijven die persoonsgegevens verwerken binnen de Europees Economische Ruimte ) ook aan de AVG houden. Daarnaast hebben wij een verwerkingsovereenkomst om verder zorg te dragen voor jouw privacy.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor het toezenden van reclame of andere direct marketing doeleinden.

Ook kunnen wij gegevens verstrekken wanneer wij hiertoe door een rechtszaak of een wettelijke bepaling gehouden zijn, of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, spannen wij ons ertoe in dat zij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.

 

Jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wanneer jij jouw gegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen, dien je een email te sturen naar privacy@4itprofessionals.nl. Het kan noodzakelijk zijn dat wij hiervoor jouw identiteit moeten vaststellen. Op deze manier zijn we er zeker van dat jouw gegevens enkel aan jou worden verstrekt, dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd of zelfs verwijderd.

Alle aanvragen tot inzage, wijziging of verwijdering worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Dit zal altijd binnen de wettelijke gestelde termijn zijn. Bij een aanvraag tot inzage ontvang je een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wanneer je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wil wijzigen, worden de wijzigingen in jouw persoonlijk profiel zo spoedig mogelijk doorgevoerd. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, wordt deze procedure zo spoedig mogelijk in gang gezet, hiervan houden wij je op de hoogte conform de procedure die is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de AVG. Communicatie hieromtrent zal altijd schriftelijk en binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek geschieden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via onze website www.4itprofessionals.nl. Wij raden aan om deze regelmatig te checken.