Informatie analyse

Informatieanalyse is de eerste fase in de ontwikkeling van een informatiesysteem. Het doel van de informatieanalyse is om vast te stellen of het ontwikkelen of aanpassen van dat systeem mogelijk is, en wat de consequenties zijn op allerlei gebieden (technisch, economisch, sociaal en organisatorisch). Om hierover een oordeel te kunnen vormen, is het nodig om het informatiesysteem in grote lijnen te ontwerpen en zodanig te beschrijven dat de opdrachtgever een afgewogen beslissing kan nemen over het al dan niet (laten) realiseren hiervan.

 

De Informatie Analist legt de informatiebehoefte en de ‘flow’ van het proces vast, door middel van requirements. Op basis daarvan kan een functioneel ontwerp worden gemaakt. Deze vormt weer de basis voor de realisatie van de oplossing.

 

Onze Informatie Analisten zijn bekend met de informatiestromen en processen binnen verschillende branches. Zij zijn in staat de juiste informatie zichtbaar te maken en te vertalen naar praktische cases. Ze maken de vertaalslag van business analyse naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp. Ze hebben een adviserende rol over de mogelijkheden en toepassingen van IT. Hierbij maken ze gebruik van verschillende methoden en technieken en ze zorgen ervoor dat de gekozen oplossing past binnen de IT architectuur.