Functioneel beheer

Functioneel beheer zorgt voor het specificeren en testen van de IT services, het voorbereiden van de realisatie daarvan, en het beheer van de bedrijfsinformatie. Functioneel beheer is de schakel tussen de gebruikers en de informatievoorziening en zorgt ervoor dat de informatie en functionaliteit van informatiesystemen en geleverde IT diensten blijven aansluiten bij de behoeften van gebruikers.

IT ondersteunt de operationele en bedrijfskritische processen en de informatievoorziening binnen organisaties. De afhankelijkheid en het belang van IT voor bedrijfsprocessen is fors gegroeid. De aansluiting tussen business en IT komt niet vanzelf tot stand en vraagt specifieke vaardigheden. Wij helpen organisaties deze aansluiting te realiseren en verder te optimaliseren. Naast de kennis van functioneel beheer-, en bedrijfsprocessen, hebben wij ook de vaardigheden in huis om de brug tussen business en IT te slaan. Met een betrouwbare informatievoorziening en een hoger rendement van investeringen in projecten tot gevolg.