Business analyse

De Business Analist ondersteunt de organisatie als spil tussen de afdelingen op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. De Business Analist werkt vaak nauw samen met de Business Architect en Projectmanager. Daar waar de Business Architect een strategische, langere termijnvisie ontwikkelt, zorgt de Business Analist voor concrete verandering en verbetering van bedrijfsprocessen op korte termijn, al dan niet met ondersteuning van informatietechnologie.

Vaak speelt IT een essentieel onderdeel bij het analyseren, stroomlijnen en in kaart brengen van de behoeften van de organisatie. Het vakgebied kent een set van taken en technieken die gebruikt worden om met de informatie van stakeholders oplossingsrichtingen aan te bevelen die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen. Technieken waarmee een Business Analist werkt zijn o.a. business procesmanagement, business rule management, business cases en Agile. Een Business Analist kent en begrijpt de business van uw organisatie en weet waardevolle oplossingen te bedenken voor uw organisatieproblemen en initieert verandering en verbeteringen. Hierbij altijd rekening houdend met de behoeften en de omgeving van de organisatie en de strategische doelen.

De Business Analisten van 4IT Professionals bezitten naast de kennis die benodigd is voor het optimaal uitvoeren van de functie, ook de juiste persoonlijke en communicatieve vaardigheden om een toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie!