Business analyse

De Business Analist ondersteunt de business op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij functioneert hierbij als spin in het web tussen de business afdelingen en de ondersteunende afdelingen zoals IT, Marketing en HRM. De Business Analist werkt vaak nauw samen met de Business Architect en Projectmanager. Daar waar de Business Architect een strategische, langere termijnvisie ontwikkelt, zorgt de Business Analist voor concrete verandering en verbetering van bedrijfsprocessen, al of niet met ondersteuning van informatietechnologie.

Vaak speelt IT een essentieel onderdeel bij het analyseren, stroomlijnen en in kaart brengen van de behoeften van de organisatie.

Het vakgebied kent een set van taken en technieken die gebruikt worden om met de informatie van stakeholders oplossingsrichtingen aan te bevelen die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen. Technieken waarmee Business Analist werkt zijn o.a. business intelligence, business procesmanagement, business rule management, business cases en Agile.

Een Business Analist kent en begrijpt de ‘business’ van uw organisatie en weet waardevolle oplossingen te bedenken voor uw organisatieproblemen. Hierbij houdt hij rekening met de behoeften van de organisatie, de strategische doelen en de omgeving van de organisatie. Ook maakt hij gebruik van de kennis en kunde die onder medewerkers aanwezig is. Tot slot slaat de businessanalist de brug tussen uw IT-kant en uw ‘Business ’kant om ervoor te zorgen dat IT-oplossingen aansluiten bij de wensen en behoeften die er in uw organisatie zijn.

De meerwaarde van Business Analyse ligt op meerdere vlakken. Business Analyse kan uw organisatie, door het toepassen van de juiste methodieken, helpen bij:

Een actievere monitoring van marktontwikkelingen in relatie tot de strategie van uw organisatie, waarmee u sneller en gerichter kunt inspelen op ontwikkelingen in de markt;

Het verkleinen van het gat tussen de IT-kant en de ‘business’-kant;

Het voorkomen van het mislukken van IT-projecten door op gestructureerde wijze de functionele eisen van een nieuw softwarepakket op te stellen;

Het herstructureren van diverse processen (Business Process Management).

De Business Analisten van 4IT Professionals bezitten naast de kennis die benodigd is voor het optimaal uitvoeren van de functie, ook de juiste persoonlijke en communicatieve vaardigheden om een toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie!